ANGELICA WALLIN – Jag tror på träning där kvalitet går före kvantitet. Det är viktigt att de alltid finns en tanke bakom träningen. Det skall finnas en individuell periodisering med struktur för att ge varje kund dem bästa träningsförutsättningarna. Fokus skall ligga på funktionell styrka och basövningar ska stå i centrum där målet alltid skall vara perfekta rörelser. För mig handlar det om att kunna ge varje kund rätt verktyg och kunskap så dem har alla möjligheter till att lyckas med sin träning oavsett syfte.

Utbildningar

 • Lic. Personlig Tränare
 • CrossFit Level 1
 • Olympic Weightlifting – Greg Everett
 • Eleiko Strength Coach
 • Gymnastic Bodies
 • OPEX Assement
 • OPEX Program Design
 • OPEX Lifestyle Coaching
 • OPEX Nutrition
 • OPEX Business System
 • Samt ett flertal mindre utbildningar och seminarium
ANGELICA WALLIN

ANGELICA WALLIN

PERSONLIG TRÄNARE / ONLINE TRÄNARE / GRUPPTRÄNING